Nem vurdering af ejendomme

Dette er et forslag til et onlinesystem til den offentlige vurdering af ejendomme.
Det er stort set selvregulerende og giver den enkelte ejer stor indflydelse på sin vurdering.
Det er billigt at udvikle og nemt at implementere og administrere.

Den enkelte husejer sætter selv vurderingen af sin ejendom online.
Denne er offentlig tilgængelig.
Ejer kan altid hæve vurderingen, men kun sænke den én gang om året.

Andre kan tilbyde at købe ejendommen til vurderingen.
Det sker også online, og byder(e) betaler et depositum på 1% af vurderingen.
Ejer kan ikke tvinges til at sælge.
Hvis ejer vil sælge til vurderingen.
Hvis ejer ikke vil sælge til vurderingen.
Hvis byder vil købe til vurderingen
Så får byderen depositum tilbage, parterne klarer selv handelen.
Hvis byder alligevel ikke vil købe til vurderingen
Så får ejer halvdelen af byders depositum.
Staten får den anden halvdel.
Enten: Betaler ejer byder(e) 1‰ af vurderingen
Og byder(e) får depositum retur.
Eller: Ejer ønsker vurdering eller reagerer ikke inden en vis frist
Byder(e) får depositum tilbage.
Ejer betaler et gebyr på 1‰ af vurderingen som deles af byder(e) og staten.
Der kan ikke bydes på ejendommen i et år.
Ejendommen vurderes af en kommission.
Og ejer kan ikke sænke kommissionens vurdering i et år.
Med dette system vil alle ejendomme have en vurdering, der er over, hvad de kan handles til.
Derfor skal beskatningens reguleres, så den tager højde for dette.
Beskatningsgrundlaget er den højeste vurdering i året før.
Vurderingskommissionen kan være tre lokale ejendomsmæglere, valgt af staten.

Forslag og kommentarer er velkomne på tommy@jersie.dk.